O nas

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w badaniach, analizach, strategiach, oraz innowacjach społecznych i gospodarczych.

Firma powstała z myślą o tym, aby oferować kompleksowe i profesjonalne usługi doradcze oparte na prowadzonych badaniach i analizach.

Think Tank

CRSG PS

Think tank (ang. dosłownie zbiornik myśli) – z założenia, niezależny komitet doradczy o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. Do celów działalności think tanków należą zazwyczaj badania i poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznychkonsulting oraz udział w debacie publicznej. Spotkać można szersze rozumienie tego pojęcia, na oznaczenie grupy osób lub instytucji mających podobne cele, ale niekoniecznie posiadających status organizacji pozarządowych.

 

Obserwując wielki deficyt wiedzy w zakresie potrzeb i wyzwań, jakie stoją przed społecznościami zamieszkującymi tereny wiejskie, zwłaszcza popegeerowskie przyjęliśmy sobie za cel realizowania zadań w zdobywaniu, poddaniu analizie i przedstawieniu wniosków i rekomendacji jakie z tego płyną, tak aby móc w ramach think tanku pokazywać, dlaczego analizy zawarte w strategiach są równie ważne jak późniejsze działania.

Obszarami naszej działalności w ramach “Wyzwania dla obszarów wiejskich” na których będziemy się skupiać to:

  • edukacja,
  • nowy okres programowania funduszy unijnych,
  • jakość życia na wsi,
  • problemy infrastrukturalne i środowiskowe,
  • depopulacja,
  • nowe modele zarządzania społecznościami lokalnymi.

USŁUGI DORADZTWA ROZWOJOWEGO

Od wielu lat dla samorządów lokalnych świadczymy usługi doradztwa rozwojowego. W ramach takich usług opracowaliśmy Lokalne Programy Rozwoju Oświaty czy też teraz opracowujemy Lokalne Programy Rozwoju Oświaty.

  • Pomoc w opracowaniu i wdrażaniu strategii CSR
  • Tworzenie strategii rozwoju i zarządzania zmianą
  • Doradztwo

Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społecznego sp. z o.o. jest firmą świadczącą kompleksowe i profesjonale usługi doradcze oparte na prowadzonych badaniach i analizach. 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie szerokiego grona ekspertów oferuje wsparcie dla przedsiębiorców, administracji publicznej i przedstawicieli trzeciego sektora. Jednym z głównych celów funkcjonowania CRSG PS sp. z o.o. jest rynek pracy, budowanie lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, m.in. poprzez wsparcie sektora organizacji pozarządowych i ekonomii społecznej.

Odbiorcami naszych badań są organy administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz firmy prywatne.

Newsletter
niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo