Wsparcie Politechniki Koszalińskiej w zakresie współpracy z OzN

Wsparcie Politechniki Koszalińskiej w zakresie współpracy z OzN

W ramach projektu „Dostępna uczelnia” opracowaliśmy, dla Politechniki Koszalińskiej, m.in. regulacje, planu, programu oraz procedur dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnością w zakresie:

– opracowania planu zapewniającego zwiększanie dostępności wewnętrznych systemów informatycznych i procedur administracyjnych,

– opracowania programu wsparcia zdrowia psychicznego,

– opracowania procedur dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnością.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo