Zapraszamy na onlinowe warsztaty w ramach badania sektorów kreatywnych sektor modowy.

Zapraszamy na onlinowe warsztaty w ramach badania sektorów kreatywnych sektor modowy.

W listopadzie zapraszamy na warsztaty z:

  • z leaderami poszczególnych ośrodków i ich głównymi partnerami (on line) – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.
  • z członkami łańcuchów wartości (po jednym z każdego centrum) (on line) – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.
  • z członkami formalnych i nieformalnych grup gdzie współpraca jest oparta nie tylko na wartościach ekonomicznych – dla województwa łódzkiego i mazowieckiego.

W grudniu odbędą się spotkania onlinowe z decydentami  z województwa łódzkiego i mazowieckiego oraz konferencja podsumowująca projekt realizowana wspólnie z ASP w Łodzi.

Warsztaty te realizowane są w ramach badania sektorów kreatywnych sektor modowy.

Zadanie jest finansowane ze środków:

Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

ROZWÓJ SEKTORÓW KREATYWNYCH 2020

Diagnoza sektora przemysłów kreatywnych: obszar modowy

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo