Kierunki Zmian 4/2020

Kierunki Zmian 4/2020

Zapraszamy do lektury grudniowego wydania Kierunków Zmian.

W tym numerze szczególnie polecamy blok artykułów dotyczących wyzwań dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją i degradacją czyli obszary popegeerowskie 30 lat po transformacji.
Komplementarne działania wieloaspektowe na rzecz rozwoju obszarów popegeerowskich w horyzoncie średnio- i długookresowym. 


Kolejny blok artykułów dotyczy  Krajowego Plan Odbudowy, rolnik a Natura 2000 czy też zagadnień związanych ze świadomym zakupem. 

Rozpoczęliśmy też cykl artykułów nt sztuki na wsi i udziałowi kobiet w życiu wiejskim

Ostatni blok artykułów poświęciliśmy modzie. Związane jest to zrealizowanym przez CRSG projektem dotyczącym badania sektora modowego. O branży modowej w obliczu pandemii pisze Pani  Magdalena Christofi o wynikach badań sektora modowego  Jarema Piekutowski. O tym jaki był rok 2020 – niepewny, chaotyczny, trudny pisze  Magdalena Christofi a Pani profesor dr hab. Aurelia Mandziuk – Zajączkowska mówi nam o tkaniu przyszłości. czyli nowych materiałach do produkcji odzieży

 

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo