Rolniczy Handel Detaliczny

Rolniczy Handel Detaliczny

Pracujemy nad rekomendacjami w zakresie rolniczego handlu detalicznego oraz lokalnych kooperatyw spożywczych.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo