Pracujemy nad lokalnymi programami rozwoju

Pracujemy nad lokalnymi programami rozwoju

W niemal 40 samorządach woj zachodniopomorskiego pracujemy nad lokalnymi programami rozwoju oświaty. Obecnie po cyklu szkoleń prowadzimy debaty mające a celu wypracowanie założeń do programów.

Powiat policki opracowuje lokalny program rozwoju oświaty

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo