Prace nad wskaźnikiem rozwoju gmin wiejskich

Prace nad wskaźnikiem rozwoju gmin wiejskich

Trwają prace nad wskaźnikiem w zakresie rozwoju gmin wiejskich. W ramach prac odwiedziliśmy m.in. Regionalną Izbę Obrachunkową.  Nasz zespół zaprezentował założenia wskaźnika podczas lutowego posiedzenia rady programowej.

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo