Marina Pai – nowy projekt innowacyjny CRSG

Marina Pai – nowy projekt innowacyjny CRSG

 

W ramach CRSG podjęliśmy się realizacji innowacyjnego projektu „Marina Pai”. Celem innowacji jest opracowanie i przetestowanie narzędzia do autodiagnozy dostępności marin i przystani na wodach morskich i śródlądowych dedykowane osobom projektującym, zarządzającym i obsługującym mariny.

Rozwiązanie to będzie stanowić wsparcie w zakresie zwiększania dostępności marin dla osób starszych o ograniczonej mobilności oraz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i ruchu.

W skład narzędzia wejdzie:

  • schemat autodiagnozy dostępności mariny (ankieta, zestaw ćwiczeń pozwalających zidentyfikować potrzeby osób o ograniczonej mobilności/z niepełnosprawnościami i sposoby odpowiedzi na nie),
  • wytyczne dla zarządców zakresie obsługi osób ze specjalnymi potrzebami,
  • materiał edukacyjno-informacyjny o poszczególnych rodzajach niepełnosprawności i osób starszych o ograniczonej mobilności w kontekście ich potrzeb przy korzystaniu z marin.

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo