Konferencja „Wyzwania dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją i degradacją – obszary popegeerowskie 30 lat po transformacji”

Konferencja „Wyzwania dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją i degradacją – obszary popegeerowskie 30 lat po transformacji”

Konferencja “Wyzwania dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją i degradacją – obszary popegeerowskie 30 lat po transformacji” – weź udział on-line!
Jakie są współczesne wyzwania z jakimi mierzą się obszary wiejskie?
Czym jest zjawisko marginalizacji? Jaka jest historia terenów PPGR?

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji, która na wszystkie te pytania odpowie!

Wyzwania i rozwiązania!
W trakcie konferencji zaprezentujemy tematykę obejmującą przyczyny marginalizacji i degradacji obszarów wiejskich oraz historię upadku terenów PPGR, zagadnienia związane z depopulacją obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych, a także zagadnienia badawcze związane z problematyką terenów popegeerowskich. W ramach podsumowania omówione zostaną możliwości opracowania kompleksowego programu dla obszarów wiejskich.
Agenda
Rozpoczęcie (10:00-10:30)
Powitanie uczestników i prezentacja Think –tanku CRSG „Wyzwania dla obszarów wiejskich”

Moduł I (10:30-12:00)
Przyczyny marginalizacji i degradacji obszarów wiejskich.
dr Włodzimierz Durka, Instytut Socjologii Uniwersytet Szczeciński
Autostopowicze i uciekinierzy? Wymiary więzi ze środowiskiem lokalnym w ocenach młodzieży wsi popegeerowskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Analiza socjologiczna.
ks. dr Remigiusz Szauer, Instytut Nauk Teologicznych, Uniwersytet Szczeciński
Dyskusja

Moduł II (12:00-14:00)
Depopulacja obszarów zmarginalizowanych i zdegradowanych.
prof. Piotr Szukalski, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
Wyzwania badawcze w zakresie obszarów byłych PGR.
dr Dariusz Dziechciarz, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie
Komplementarne działania wieloaspektowe na rzecz rozwoju obszarów popegeerowskich w horyzoncie średnio- i długookresowym.
dr Piotr Łysoń, Dyrektor Departamentu Badań Społecznych, Główny Urząd Statystyczny
Dyskusja

Podsumowanie (14:15-15:00)
W stronę kompleksowego programu dla obszarów wiejskich zagrożonych trwałą marginalizacją.
Krzysztof Siewiera Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o. o. – Think-Tank Wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich
Dyskusja

Data: 16.12.2020 r.
10:00-15:00

Udział w konferencji jest bezpłatny!

Link do rejestracji:
https://webinar.getresponse.com/…/wyzwania-obszarow…

Projekt Think-Thank wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030. Pokaż mniej
Agenda konferencji:

Program konferencji 16 grudnia 2020 r.

Link do rejestracji na konferencję:

Link do formularza rejestracyjnego

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo