Konferencja nt. kluczowych kompetencji

Konferencja nt. kluczowych kompetencji

Konferencja nt. kluczowych kompetencji – 3 września 2019 r.

Program Konferencji MEN i CRSG PS 29.08.2019 r..

Kompetencje kluczowe są niezbędne dla rozwoju wspólnot samorządowych oraz budowania lokalnej tożsamości. Kształtowane od najmłodszych klas szkół podstawowych przygotowują do podjęcia decyzji o dalszym kierunku kształcenia, a w konsekwencji do pracy, najlepiej u lokalnych pracodawców. To od aktywności samorządu i współpracy ze szkołą w tym zakresie będzie zależało osiąganie celów zawartych w strategii rozwoju wspólnoty samorządowej. Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego do wypracowania Lokalnych Planów Rozwoju Oświaty jako dokumentu wspomagającego realizację założeń rozwojowych samorządu. Aby przybliżyć wyzwania jakie stoją w tym zakresie przed jednostkami samorządu terytorialnego Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z partnerami: Fundacją Rozwoju Systemów Edukacji oraz Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o. o. organizuje w dniu 3 września 2019 roku konferencję dotyczącą roli samorządu lokalnego w kształtowaniu kluczowych kompetencji uczniów. Konferencja odbędzie się w Tarnowie Łobeskim (Młyn nad Starą Regą). Konferencja jest bezpłatna.

Konferencja w pierwszej kolejności skierowana jest to Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz pracowników zarządzających oświatą i odpowiedzialnych w samorządzie za planowanie i zarządzanie strategiczne.

W trakcie konferencji zaprezentujemy zarówno aspekty merytoryczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych jak i możliwości ich zewnętrznego finansowania. Omówimy zasady podziału dodatkowej kwoty subwencji oświatowej na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. oraz finansowanie małych szkół z subwencji.

Po konferencji będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Mamy nadzieję, że dzięki konferencji znajdziecie Państwo inspirację jak poradzić sobie również z bieżącymi problemami dotyczącymi np. finansowania małych szkół.

W imieniu organizatorów jeszcze raz pragniemy Państwa bardzo serdecznie zaprosić do udziału w konferencji.

Konferencja jest bezpłatna.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo