II spotkanie rady programowej think-tank

II spotkanie rady programowej think-tank

W grudniu odbyło się II, wyjazdowe, spotkanie rady programowej think-tank-a. Podczas spotkania uczestnicy odwiedzili terenu po PGR-owskie.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo