Ewaluacja OWES

Ewaluacja OWES

Zakończyliśmy badanie ewaluacyjne ośrodka wsparcia ekonomii społecznej prowadzonego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo