Edukacja w epidemii

Edukacja w epidemii

Wspieramy zachodniopomorskie szkoły w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w edukacji na odległość oraz przekazujemy wiedzę w zakresie wsparcia emocjonalnego uczniów powracających do szkół po pandemii. Wspólnie z partnerami przygotowujemy się do przeprowadzenia konferencji w tym zakresie.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo