Repozytorium wiedzy na temat CUS

Repozytorium wiedzy na temat CUS

Poniżej przedstawiamy zaczątek naszego repozytorium wiedzy.

 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych

Jak zlecać usługi – model kontraktowania usług społecznych

Centrum Aktywności Lokalnej 

Podręcznik systemowy – Praca w posagu – model wychodzenia z bezrobocia rodzinnego na wsi. Model animacji rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, operatora informacji, wsparcia lokalnego a także partnerstwa lokalnego. Pozostałe materiały z pracy w posagu do otrzymania pod adresem sekretariat@CRSG.PL

Model kontraktowania usług społecznych – wsparcie w kontraktowaniu usług w ramach CUS

Baza rozwiązań wypracowany w ramach inicjatywy wspólnotowej equal.

Gospodarstwa opiekuńcze

Koncept gospodarstw opiekuńczych

Materiały z I kongresu gospodarstw opiekuńczych

Małe innowacje wielkie zmiany czyli wypróbowane innowacyjne rozwiązania idealne do wdrożenia w CUS zarówno w zakresie wsparcia osób starszych, powrocie na rynek pracy czy też wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

INCARE – innowacyjny system opieki dla osób starszych oraz ich opiekunów

TransferHUB TransferHUB inkubator innowacji społecznych. Od edukacji do zatrudnienia.

Rekomendowane innowacje wypracowane w ramach TransferHUB

Inkubatory innowacji i ich najlepsze innowacje:

Generator Innowacji sieci wsparcia

Inkubator Wielkich Jutra Dostępność + Pomysły dotyczące usług opiekuńczych dla osób zależnych

Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo