Kierunki Zmian 1/2019

Kierunki Zmian 1/2019

Zapraszamy do lektury Kierunków zmian nr 1/2019. Tematem przewodnim tego numery była edukacja na terenach wiejskich. Kierunki zmian 1/2019

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo