Lokalne Programy Rozwoju Edukacji

Program Rozwoju Oświaty

Lokalne Programy Rozwoju Oświaty

W 54 samorządach województwa zachodniopomorskiego CRSG wspiera samorządowców, dyrektorów szkół, uczniów i rodziców w rozwoju kompetencji kluczowych. Zespół CRSG przeprowadził 9 cykli szkoleń każde, każdy cykl to pięć 3-dniowych spotkań. Oprócz tego specjaliści CRSG w kazdej z gmin prowadzą debaty nt. edukacji i wspierają samorządy w tworzeniu LPRO


Zespół
niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo