Nowe FIO

Nowe FIO

Wiadomość sygnalna – NOWE FIO obecnej sytuacji środki na działanie organizacji pozarządowych będą w wielu gminach i powiatach ulegały zmniejszeniu. Wiele organizacji straciło również prywatnych donatorów a wielu
obszarach działania NGO zwiększył się popyt na ich usługi. Szczególnie dotyczy to sfery szeroko pojętego zdrowia psychicznego. Wsparcia w tym zakresie będą wymagać dzieci jak i dorośli.
Rozwiązanie: Obecnie rozpoczął się pierwszy etap prac legislacyjnych nad Programem Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „NOWE FIO” na lata 2021-2030. Etap ten obejmuje uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje publiczne. Budżet programu zostanie zwiększony w stosunku do poprzednich edycji z 60 do 80 mln zł rocznie

wiadomość sygnalna – NOWEFIO

 

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo