Kolejne spotkanie rady programowej

Kolejne spotkanie rady programowej

W siedzibie KOWR odbyło się kolejne spotkanie rady programowej projektu. Podczas spotkania omówiliśmy kolejne wydanie „Kierunków Zmian”, wyzwania stojące przed obszarami wiejskimi w zakresie depopulacji, propozycje dotyczące zmian w zakresie prowadzenia doradztwa rolniczego oraz propozycję programu dla obszarów wiejskich.

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo