Bezrobocie w Polsce podczas pandemii ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

Bezrobocie w Polsce podczas pandemii ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich

Zamrożenie gospodarki przez rządy krajów europejskich w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 spowodowało wzrost bezrobocia. Według danych Eurostatu, w okresie od marca do sierpnia 2020 r. większość państw zanotowało wzrost tego istotnego wskaźnika. Przykładowo, Portugalia – wzrost bezrobocia o 1,9 %, Dania i Holandia – wzrost o 1,7 %. Spośród krajów UE jedynie Francja utrzymuje ten wskaźnik na niezmienionym poziomie 7,5 %, natomiast w przypadku Polski daje się zauważyć wzrost o 0,1 %, co na tle pozostałych krajów UE należy uznać za wynik bardzo dobry.  Programy osłonowe przygotowane przez poszczególne rządy w widoczny sposób oddziałują na rynek pracy, przeciwdziałając znacznemu wzrostowi bezrobocia.

Wiadomość sygnalna – bezrobocie

niw

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

proo